Adsız kahraman, Yemen Fatihi, Çanakkale Gazisi Osman ÖZTÜRK